FICHIER GUITAR PRO v4.06° Dщї Дом на рекеПилотСказка о Прыгуне и Скользящем darksidec                                YC Дорожка 1@;72-(яяяяяBxh@BxxBxx@BxxBxx@BxxBxx x xx@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Там вдалеке, x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  на желтой реке, x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  покрытой туманом,p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  Дом мой стоит. x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Невзрачный на вид. x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Там я и останусь, p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  на желтой, на желтой реке...(( (@( (( z  x А ты все следишь, @p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  крадешься как мышь, x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  ты хочешь увидетьp@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  Реку и дом x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  с накрытым столом. x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Ты хочешь увидетьp@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  реку, туман и дом.(( (@( (( zA&%А утром тебя найдут озябшим и жалким!p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  *)А утром тебя найдут с прокушенным горлом!p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  (( (@( (( zAТак будет с каждым.x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Так будет с каждым,x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  кто знал,(( (@( ((но шел(( (@( ((за мной, за мной, за мной,(( (@( (( zза мной по пятам в далеке,  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  на желтой реке,x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  покрытой туманом,p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  Дом мой стоит.x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Невзрачный на вид.x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  Там я и останусь,p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  на желтой, на желтой реке...(( (@( (( z  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p   x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  x@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  p@p  @p  (( (@( (( *A@я@~pppppp