FICHIER GUITAR PRO v5.10њ‘IЧшьрLumenСхч ъюэёх№трэђютв§ьLumen%$Эхъюђю№ћх ьюьхэђћ фхыры шэђѓшъђштэю.Чр ёюыџъ ёю№ш, тсшы, ъръ ёѓьхыdв) dџ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P%P                               џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ;У Introџ€ Ъѓяыхђ 1џ€ Я№шяхтџ€ Ъѓяыхђ 2џ€ Я№шяхтџ€ Ъѓяыхђ 3џ€ бюыюџ€ Ъѓяыхђ 4џ€ Я№шяхтџ€ Outroџ€Ур№шъ@;72-(џџџџџCd пџџџџџџџџџџџџџџџџAmerican Clean - Default Amp Tonesбюыю@;72-(ЬCd пџџџџџџџџџџџџџџџџAmerican Clean - Pi Distortion Amp Tones@@@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Eџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў @  Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ    @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ  @џџџџџџџџџџџџџџџџџџ џ (џxpxxxx  z   x  x  @@@x  џџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџx  џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPџx  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@x  4 @ Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ A#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў @ @ @  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPџx  4 @ Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ    @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ    @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@x  4 @ Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPџx  4 @ Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ    @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ  џ@<  <  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ    @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ  џ@<  <  @@@Ebsus4 џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџ(( ( ( A#7sus2џџџџџ((( (@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ ( @ ( @  @Ebsus4 џџџџџџџџџџD<(( ( ( A#7sus2џџџџџ((( (@џ ( @   (@ @Cm7sus2џџџџ џ((( (F#7sus2џџџџ џ((( (@џ(@@  (@ @Cm7sus2џџџџ џD<((( (F#7sus2џџџџ џ((( (@џ (@ (  @Ebsus4 џџџџџџџџџџ(( ( ( A#7sus2џџџџџ((( (@џ(@ @ (@ @Ebsus4 џџџџџџџџџџD<(( ( ( A#7sus2џџџџџ((( (@џ(@ @ @(@ @Cm7sus2џџџџ џ((( (F#7sus2џџџџ џ((( (@ (@ (@ ( @ ( @  @Cm7sus2џџџџ џD<((( (F#7sus2џџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџUџ((|<<((<@ ( @   (@@џ@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPџx  4 @ Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџPџx  4 @ Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ    @@@G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @@@F#mџџџџџџџџџџ(((џ<((<<<  @@@ E#џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџ @  Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @џ ( @ ( @  @ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @џ ( @   (@ @ Eџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўўўўўўў @  Esus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @џ(@@  (@ @ Absus4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @  C#7sus2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@ @  @џ (@ (  @G#mџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @џ(@ @ (@ @F#mџџџџџџџџџџ    @џ(@ @ @(@ @G#mџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ  @  @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ (@ (@ ( @ ( @  @F#mџџџџџџџџџџ   џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ<  @ ( @   (@ @  (@@<  <  <  <  @@@