FICHIER GUITAR PRO v5.10’Iбыртр ЯёшѕюэртђрьУ№рцфрэёърџ Юсю№юэрЧрїхь бэџђёџ бэћ, 2007 Х. Ыхђют Х. Ыхђют бюъюыют Яхђ№baТ ёђѓфшщэющ тх№ёшш чтѓїрђ 3 яр№ђшш ушђр№ћ, эю яхёэў чря№юёђю ьюцэю ёћу№рђќ ш т фтх - №шђь + ышфх№+*Яюфюс№ры ш чряшёры бюъюыют Яхђ№. Яюїђр фыџётџчш - faidaen@mail.ru;Рёќър - 347869014 :)dв) dџ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% Moderatex !!                            џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџpc Тёђѓяыхэшхџ€ Ъѓяыхђ 1џ€ Я№шяхтџ€€€€ ашєєџ€ Ъѓяыхђ 2џ€ Я№шяхтџ€€€€ ахє№хэџ€ бюыюџ€ Ъѓяыхђ 3џ€ Я№шяхтџ€€€€ ахє№хэџ€ Ъюфрџ ашђь-ушђр№р@;72-(џџџџџCd џџџџџџџџџџџџџџџџџ%$British Vintage - Screamer Overdrive Amp Tones гфр№эћх Wџd џџџџџџџџџџџџџџџџџDrums - Default Drums TonesСрёюцър 3+&!-(џџC d џџџџџџџџџџџџџџџџџЫшфх№-ушђр№р 1@;72-(џCd џџџџџџџџџџџџџџџџџAmerican Clean - Pi Distortion Amp TonesЫшфх№-ушђр№р 2@;72-(€Cd џџџџџџџџџџџџџџџџџ%$British Vintage - Screamer Overdrive Amp Tones@ў@@џ@ & & &@@ў@@@@@ў(((@` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ   @џ   @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @   @   @ў(((@@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ   @џ   @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @   @   @ў(((@` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ   @џ   @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @   @   @ў(((@@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ   @џ   @џ  џ  @@ $` & $@ &` & $` & $` & $@ &` & $@    @   @   @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ<  џ<  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $` & $@ &` & $@    @@    @џ<  џ<  @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @    @ў(((@џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $` & $@ &` & $@    @    @ў(((@ў(((@` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ   @џ   @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @   @   @ў(((@@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ   @џ   @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @   @   @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ<  џ<  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $P & $@ &P & $@    @@    @џ<  џ<  @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $` & $@ &` & $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @    @ў(((@џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $` & $` & $@ &` & $@    @    @ў(((@џ  џ  @` $ 9` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @ў  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @ў  @p   @  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @ў  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  (@p   @  @џ   @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(d)Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd#Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @(dd(Џ<d  (0@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(P@џ   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $` $ &@ &@ $@ $` $ &@ &` $ &@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd"Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd(d dd<џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(@(@џ   @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€(dd+с<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd!Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd(dd/Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(P@џ   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€(dd–<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $` $ & &` $ &` $ &` $ & &` $ &@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(Pdd1Ш<d@џ   @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(d<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd'}<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(ddd'Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(P@џ   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd(dd<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(P@џ   @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd(Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $@ $@ &@ $@ $` $ &@ &` $ &@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ( џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd(dd%d+Ш<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd7с<d@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(P@џ   @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(dd!<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ€ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ @   @@ $` $ & &` $ &` $ &` $ & &` $ &@    @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(ddЏ-d<dџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(@џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџd џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(P@џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ  џ  @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ<  џ<  @џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $` & $@ &` & $@    @@    @џ<  џ<  @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $` & $@ &` & $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џ` џ` @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @џ  џ  @џp  џ` @џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @    @ў(((@џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @    @ў(((@џ  џ  @` $ 9@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @    @ў(((@џ  џ  @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @@    @џ  џ  @            @@ $@ $@ &@ $@ $@ $@ &@ $@    @    @ў(((@џ  џ  @` $ 9` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @ў  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @ў  @p   @  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @ў  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @ў  @p   @  @џ  џ  @p $ 9 .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @ў  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @ў  @p   @  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .` $ .` $ .` & .` $ .@    @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @` $ .` $ .` & .` $ .џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџFџDrums - Default Drums Tones` $ 1@  џ @џ  џ  @џp  џp  @џ  џ  @џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџFџDrums - Default Drums Tones@ 3@ 3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџFџDrums - Default Drums Tones@ 3@ 3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ<џDrums - Default Drums Tones@ 3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ7џDrums - Default Drums Tones@ 3@@џ@@џ@џp  џp  @ў(((@ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ2џDrums - Default Drums Tones@ 3@@џ@@џ@ўp(((@ў  @@џ@@џ@@џ@ўp  @