FICHIER GUITAR PRO v3.00+ 4З Ярьџђќ юARIAx!!    џџџџ        џџџџ        џџџџ        џџџџ    ) Фю№юцър 1+&!(џџџџџџ@ @ @   @ @  @       0 ` @ @ џџџџџџџ–@ @ @ @ @  @                   @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @  @        ( ( ( @(`  @(`  @( `  @( `  `( ` `( `  @ @(@(@ @ @ @ @  @(@(0 @ 0 @ @ @  @(@(@   @ @(@  @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @(@( @ @( @ `  @ `(  @  @  @   @ џџџџџџџ_ @ @ @   @ @ @   @ @ @   @ @ @    @ @ @   @ @ @         ( @ @ @ @ @ @ @  @ @ @  @ @ @   @ @ @   @ @ @   @ @ @          0    @