FICHIER GUITAR PRO v4.06'Sorzjenaja wjedma Sektor GazaWostawszyj iz AdaTabbed by Rafal Szpikowski_ <<                            UC Gitara 2@;72-(Gitara 1@;72-(wokal@;72-(Perkusjaon Wchorki@;72-(@@@ @ @@@@@@@ - - - , 2 - , 2@ @ @ @ @ @ @ @"@@ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @"@@ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2T . - -T . - -@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @       #@      @@ T . - -@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@ @ @ @"@"@@      #@      @@@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .J . - 2J . - 2@ .N . - - 2@ .@ .@@      #@      @    "@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@      #@      @     @  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@      #@      @       @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@      #@      @  "A@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@      #@      @    "@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@       @      @     @  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@      #@      @       @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@      #@      @  "A@@@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ @                A@ "  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@#AAA@                    @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ @                A@     @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAA@                  A@@@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ @                A@ " @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAA@                     @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ @                A@     @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAA@                  A @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@                          @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@           @         @A @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@                          @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@         """    A@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"@"@"A      #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"@ @ @"A      #@      @@@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @    "@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @     @  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @       @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @  "A@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @    "@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A       @      @     @  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @       @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @  "A@@@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@ "  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@#AAAA                    @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@     @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAAA                  A@@@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@ " @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAAA                     @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@     @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAAA                  A @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A                          @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A           @         @A @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A                          @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@AAA@@ @          """    A@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @"@@ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"@"A@@ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @"@@ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @       @      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"@"AA      #@      @@@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @    "@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @     @  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @       @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @  "A@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @    "@  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A       @      @     @  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @       @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A      #@      @  "A@@@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@ "  @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@#AAAA                    @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@     @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAAA                  A@@@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@ " @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAAA                     @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@@ @ A                A@     @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@"AAAA                  A @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A                          @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A           @         @A @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A                          @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@A         """    A@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@ @ @ @ @ @ @"A      #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @ @ @"@      #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @"@ @ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"      #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@ @ @ @ @ @ @"A      #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @ @ @"@      #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ @ @ @ @ @ @ @"@ @ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"@"@ @ @       #@      @@ @ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@ .@ .@ .F . - 2@ .@ .@@"  @A@@@AA@@@