FICHIER GUITAR PRO v5.00њУѓыџщ ьѓцшъ(Ръѓёђшър)- бхъђю№ урчр Уѓыџщ ьѓцшъо№шщ Ъышэёъшѕ (еющ)о№шщ Ъышэёъшѕ (еющ)1992kenny-%$Эрф №юфэюў ёђ№рэющ ёюыэћјъю тёђрИђ, $#Р №юёёшщёъшщ ьѓцшъ яќџэћщ ѓц ю№Иђ, ('Эряыхтрђќ эр ъюыѕюч! вќєѓ! ш эр чртюф! $#Фхтџэюёђю тђю№ющ тћфх№црђќ сћ уюф! %$нщ, уѓыџщ ьѓцшъ! Я№юяштрщ їђю хёђќ! )(Ъръ ђћ эх ярѕры, ьѓцшъ, юсэюёшыёџ тхёќ! ('Эрјѓ аѓёќ я№юяшыш ъюььѓэшёђћ эр ъю№эў, )(връ їђю яхщ ш ђћ ьѓцшъ яхщ чр тёў ѕ...! '&п тїх№р я№шјИы фюьющ ёшыќэю эр №юурѕ, ! Хых ьюу ѓёђюџђќ эр ётюшѕ эюурѕ, )(Тхфќ я№юяшы џ ё ѓђ№р, ђюыќъю эх фштшёќ, /.бђюы, ёх№трэђ, фштрэ, ёюєѓ, јшєюэќх№, ёх№тшч! %$нщ, уѓыџщ ьѓцшъ! Я№юяштрщ їђю хёђќ! )(Ъръ ђћ эх ярѕры, ьѓцшъ, юсэюёшыёџ тхёќ! ('Эрјѓ аѓёќ я№юяшыш ъюььѓэшёђћ эр ъю№эў, )(връ їђю яхщ ш ђћ ьѓцшъ яхщ чр тёў ѕ...! 21Тюфър ёђюшђ хљх сюыќјх (ёђю №ѓсыхщ) §ђю эх схфр, +*еюђќ тююсљх-ђю §ђю эх тюфър, р юфэр тюфр, *)Cрьћщ ыѓїјшщ тр№шрэђ- тёхь уырчр чрышђќ, -,бяќџэѓ цшчэќ ѕх№ютю тшфэю, фрцх ыхуїх цшђќ. %$нщ, уѓыџщ ьѓцшъ! Я№юяштрщ їђю хёђќ! )(Ъръ ђћ эх ярѕры, ьѓцшъ, юсэюёшыёџ тхёќ! ('Эрјѓ аѓёќ я№юяшыш ъюььѓэшёђћ эр ъю№эў, ('връ їђю яхщ ш ђћ ьѓцшъ яхщ чр тёў ѕ...!в) dџ%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% ModeratexBB ! !                             џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџGc 1щ ъѓяыхђџ€ Я№шяхтџ€ Я№юшу№ћјџ€ 2щ ъѓяыхђџ€ Я№шяхтџ€ Я№юшу№ћјџ€€ 3щ ъѓяыхђџ€$Я№шяхтџˆТюърыър 1@;72-(џџџџCd пџџџџџџџџџџџџџџџџСющюцър 2@;72-(€Cd пџџџџџџџџџџџџџџџџAџBџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ@0@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@0@0@0 0 0@0@0@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 000@@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ D5џџџџџџџџџџџџ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   @00000@@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @00000@@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ D5џџџџџџџџџџџџ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   @ 0 0 0 0џ 0@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @џ џ 0@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000џ0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 0 0џ 0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @00000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000џ0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 0 0џ 0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ C5џџџџџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ C5џџџџџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @Aџ@0@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@0@0@0 0 0@0@0@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 000@@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ D5џџџџџџџџџџџџ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   @00000@@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @00000@@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ D5џџџџџџџџџџџџ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   @ 0 0 0 0џ 0@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @џ џ 0@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000џ0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 0 0џ 0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @00000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000џ0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 0 0џ 0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ C5џџџџџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ C5џџџџџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@ў@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@0@0@0 0 0@0@0@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 000@@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ D5џџџџџџџџџџџџ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   @00000@@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @00000@@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ D5џџџџџџџџџџџџ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   @ 0 0 0 0џ 0@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @џ џ 0@ E5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000џ0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 0 0џ 0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @00000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000џ0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @0000000@ Amџџџџџџџџ~  00~  00~  00~  00~  00~  00F5џџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @ 0 0 0 0џ 0@ C5џџџџџџџџџџџџ~  0 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 ~  00 G5џџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ Amџџџџџџџџ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   @@џ@ў~   @